Home

Nortura innmelding av slakt

innmelding - Medlemsportal for Nortura S

Innmelding av slaktedyr. Nortura Medlemssenter har felles telefonnummer - 955 18 400. Vi minner om at Nortura Medlemssenter nå har felles telefonnummer 955 18 400. Vi minner også om de nye innmeldingsfristene som ble innført fra mandag 15. juni i år: Min Side: Innen tirsdag kl 08.00 uka før ønsket leverin § 7 • Innmelding i Nortura SA. Som medlemmer av Nortura SA tas opp foretak som produserer slakt, egg og livdyr og som i samsvar med vilkårene i vedtektene ønsker å omsette sin produksjon gjennom Nortura SA. Innmeldingen skjer skriftlig til Nortura SA. I tvilstilfelle avgjør styret spørsmålet om medlemskap

Bilder fra historien - Medlemsportal for Nortura SA

Nortura endrer innmeldingsfristen for slakt

Retur av slakt, nisjeslakt og medlemskjøp - Medlemsportal

Nortura endrer innmeldingsfristen for slakt. Landbruksnytt bruker informasjonskapsler (cookies) for å personalisere innhold og annonser slik at våre nettsider blir enklere og bedre å bruke for deg. Vi deler også denne informasjonen med tredjeparter for annonsering og analyseformål Innmelding av slaktedyr. Nortura Medlemssenter har fått nytt nummer Som vanlig oppfordrer vi til å ikke bestille retur av slakt i den mest hektiske slaktesesongen for lam. Rutinar for retur av ullne skinn. Tal ullne skinn som blir teke i retur har auka mykje dei seinare åra Innmelding av slakt og livdyr til Nortura SA (Oppdatert 15.06.20) Innmeldingsfrister for slaktedyr og livdyr til Nortura SA. Jønsberg Videregående skole landsvinnere på årets Husdyrtreff storfekjøttproduksjon (12.06.20) Nivået på årets storfekjøttoppgaver var gledelig høyt Biosirk Norge AS. Er en bedrift som tar imot biprodukter fra slakterier og skjærebedifter, kassater og døde dyr. Etter gjeldende regelverkverk i Norge og EU, videreforedler vi disse til kjøttbeinmel og animalsk fett

Min side - innmelding, leveranser og rapporter

(Sist endret 10.01.18) I 2010 kom ei ny forskrift: Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt. Den blir ofte kalla Hygieneforskriften, og skal blant anna sikra at vi har riktig identitet på dyra når dei kjem inn til slakt, og at vi ikkje slaktar dyr som har restriksjonar på grunn av behandling Det er økt smitte i Gol i Hallingdal. Ifølge VGs koronaoversikt er det registrert 28 smittede i kommunen de siste dagene. Det gjør Gol knallrødt. Det har gått utover Norturas anlegg på Gol. Nå er åtte ansatte ved Nortura Gol registrert smittet. Ved slakteriet har de slakt og skjæring av. Det er viktig for oss både for planlegging av inntransport, slakting og salg at det er riktig dyr og riktig dyreslag som er meldt inn til slakt og leveres. Dette gjelder alle dyreslag. Korrigering av innmelding på storfe under 24 før henting krever egenerklæring, denne finner du her: Egenerklæring MIN SIDE er alltid åpen for innmelding av slakt, og bestilling av livdyr. På MIN SIDE finner du bl.a. dine avregninger, fakturaarkiv, slaktestatistikk av..

Praktisk info - Medlemsportal for Nortura S

 1. Slik gjør du for å enkelt melde inn slakt på nett. Fra din egen pc eller mobiltelefon kan du enkelt melde inn slakt via nettet. Løsningen finner du her. Vi har laget en veileder for innmelding av slakt via nettet. Hele veilederen kan du laste ned her
 2. Godkjente slakt betales med det til en hver tid gjeldende pristillegg for økologiske slakt i Nortura. Det vil være pristillegg i visse uker av året og tilleggsprisene vil kunne endres av Nortura. Både ukene med tilleggspris og størrelsen på tilleggsprisen, er beskrevet i Leveringsvilkår økologiske småfe
 3. Nortura har ikke så mange egne biler, derfor kjøper vi store deler av transporttjenestene fra eksterne transportselskaper. Våre transportører er viktige for oss, derfor stiller vi strenge krav til de som får kjøre med våre logoer på sine biler. Til gjengjeld etablerer vi gjerne langsiktige avtale
 4. Nortura opplever økt innmelding av storfe til sine slakterier, både melkeku og annet storfe. Det varierer en del fra uke til uke, fra slakteri til slakteri, og fra landsdel til landsdel, men slakteriene klarer fint å håndtere dette foreløpig. Først over ferien vil vi kunne si noe mer eksakt rundt økningen
 5. (02.08.18) Nortura opplever økt innmelding og slakting av storfe, det varierer en del fra uke til uke, og landsdeler, men slakteriene klarer fint å håndtere dette foreløpig. Først over ferien vil vi kunne si noe mer eksakt rundt økningen
 6. Nortura slaktet i uke 39 66.000 lam, noe som er 2000 færre enn samme uke i fjor. Så langt i år har det vært slaktet færre lam i ukene 27 til 39 i alle landets fylker. Fra forrige uke og i ukene fremover tror derimot Nortura at det vil bli sendt flere lam til slakt, skriver de på side medlemssider

I Nortura Steinkjer slaktes det i alt 1200 gris pr. dag i tillegg til at annen slakt representerer ca. 800 dyr om dagen. Dersom slaktinga fjernes, vil dette ha negative konsekvenser ikke bare for hver enkelt ansatt men også for hele lokalsamfunnet Nortura åpner for fortløpende slakting av Nortura Angus Etterspørselen i markedet er stor, og det er behov for flere slakt i denne varestrømmen. Vi forventer derfor en fortsatt økning. Og med det volumet vi har, og vil få, vil det bli enklere å håndtere logistikken Nortura på Steinkjer Foto: Tea Eline Skarpjordet Nortura: Innskjerping av smittevernrådene ved henting av dyr. Nortura la tirsdag ut melding med innskjerping av smittevernrådene. Hvis det ikke kan holdes to meters avstand, må det benyttes munnbind Nortura Angus er et resultat av et samarbeid mellom Nortura, Prima Jæren, Norsk Aberdeen Angus og Norges-gruppens Meny. Meny vil utvide sortimentet og levere Angus til flere butikker. I starten var det kun Angus som ble slaktet på Norturas anlegg i Egersund og Sandeid som deltok i avtalen, i løpet av 2018 ble tilbudet utvidet til alle våre anlegg i Sør-Norge

Nortura på Steinkjer Foto: Tea Eline Skarpjordet Nortura: Innskjerper av smittevernrådene ved henting av dyr. Nortura la tirsdag ut melding med innskjerping av smittevernrådene. Hvis det ikke kan holdes to meters avstand, må det benyttes munnbind Skal du ha egne slakt i retur er det viktig at vi får skilt de ut fra ordinær varestrøm allerede ved innmelding. I denne artikkelen er all informasjon vedrørende retur slakt, retur skinn, nisje og.. Engrosprisen er den prisen som benyttes ved omsetning av helt slakt i markedet. Dette er målepunktet som gjelder for de administrativt fastsatte prisene i jordbruksavtalen og volummodellen. Engrosprisen er bindende for markedsregulator Nortura. Engrosprisen er utgangspunktet for beregning av avregningspris til produsent. Prislister helt slakt Slakt I perioder med overskudd av ferske slakt er det åpning for å legge dette på fryselager under gitte forutsetninger. For storfe og sau/lam er det satt et tak for hvor mye som kan fryses inn i løpet av et år. Dette taket er på 2.500 tonn for storfe og 3.500 tonn for sau/lam. For gris er det ingen volumbegrensning på innfrysing

- Alle overføringer av storfe inn og ut av dyrehold (kjøp, salg, levering til slakt, import, eksport, samt dyr gått inn/ut av besetning av andre årsaker.) Hvem skal bruke skjemaet? Storfeholdere som ikke er medlemmer av Kukontrollen eller Storfekjøttkontrollen Nye frister for innmelding av slakt . Gjelder fra 15.06.20. Ny Innmeldingsfrist for slakt på alle dyreslag fra 15.06.20 . Fra 15.06 flyttes innmeldingsfristen 1 døgn frem på alle slaktedyr samt livdyr storfe. Det betyr fristen er mandag klokken 15:00 på telefon eller tirsdag 06:00 på web. For smågris gjelder. Nortura har i dag lagt ut melding med innskjerping av smittevernrådene ved henting av dyr. Hvis det ikke kan holdes to meters avstand må det benyttes munnbind. Her er punktene som må følges. -Hold avstand til sjåfør (2 meter). Det skal ikke håndhilses. Om ikke 2 meter kan overholdes skal munnbind benyttes. -Sjåfør skal fylle [ Totalmarked kjøtt og egg Postboks 360 Økern 0513 Oslo. Telefon: 955 18 000 Fax: 73 56 49 35. E-post: firmapost@nortura.n

De beste kjøttprodusentene i regionen. Det skal lønne seg å produsere det beste kjøttet i Norge. Kontakt os Oppslutningen om avtaleinnmelding storfe er viktig, derfor endra Nortura ordningen fra nyttår til innmelding 4 uker før ønsket slakteuke. Slakteriet disponerer dyra innenfor en 5 ukers periode, som består av ønsket slakteuke, 2 uker før og 2 uker etter

Informasjon om innmelding av dyr til slakt og livdyr. Klikk her. Her finner du slaktedata for dine leveranser. Klikk for å gå til slakteweb. Priser og skjemaer. Avregningspriser. Innmeldingsskjema. Returskjema slakt og skinn. Individskjema småfe. Individskjema storfe. Storfebetingelser. Økoavtale. Ku/kalvavtale. Kjøttfeavtale Reguleringslager holder forurenset slakt adskilt fra annen vare. Forslag til alternativer for leverandøren (kan være flere): - sende det til nærmeste Nortura anlegg eller en annen kunde som kan avviksbehandle slaktet. - be fryseriet pakke og fryse det og lagre det for leverandørens regning for senere avviksbehandling av leverandør Nortura Angus er et resultat av et samarbeid mellom Nortura, Prima Jæren, Norsk Aberdeen Angus og Norges-gruppens Meny. Meny vil utvide sortimentet og levere Angus til flere butikker. Det er nå fast angustillegg på 4,50 pr kg, treffer du avtalen får du ytterligere 3,00 pr kg i fettkompensasjon Nortura er landets største matvarebedrift for egg og kjøttprodukter. Nortura er et samvirke. Det innebærer at selskapet er etablert og eid av norske bønder med et mål om å sikre gode råvarepriser og forhandlingsstyrke i møte med dagligvarekjeder og industrikunder

Viktig å huske når slakt skal i retur: Innmelding av dyr til retur skal gjøres direkte til innmelding@furuseth.no eller på tlf 900 92 135. Du vil få tilsendt merker som må settes inn i øret på dyret før henting av slakt. Rødt for skinn og grønt for kjøtt I tallene for salgsproduksjon inngår nesten alt av tilførsler i hele landet. Direkte salg samt retur av slakt tilbake til bonden er ikke tatt med her. Tall fra aktører utenom Nortura fås fra Landbruksdirektoratet, og ved etterslep i tallene beregnes totalvolum ut i fra Norturas ukentlige tilførsler og endring i markedsandel på slakting Som medlem i Nortura SA er det inngått avtale om kontraktproduksjon på å levere slaktedyr i varestrømmen Prima Angus. Denne avtalen inngås mellom husdyrprodusent og Nortura og er styrt av markedsbehov hos Nortura sin kunde. Produsenter i Sør-Norge (tom slakting i Malvik) kan delta i avtalen Fra uke 27 vil Nortura gjøre endringer i engrosprisen mellom klasser av lam og gjøre justeringer i vektgruppene for lam. Bakgrunnen for endringene er å stimulere til en mer markedstilpasset produksjon. Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam i 1. halvår 2021 til kr 66,90 per kg innmelding av slakt på slakteweb. Gå inn på www.fatland.no Logg inn med brukernavn og passord. (Har du ikke brukernavn og passord får du dette ved å henvende deg til ditt slakteri) Når du ser dette bildet klikker du på «Innmelding slakt» til venstre

De som mandag skulle hatt dyrene til slakt på Gol får nå sendt disse til andre anlegg. Nortura jobber også med alternative løsninger dersom slaktingen fortsetter i flere dager. Norilia er et heleid datterselskap av Nortura. De jobber med å ta vare på og utnytte biproduktene, eller plussprodukter, fra kjøtt- og eggindustrien 26. oktober 2020 kl. 18:23 Smitteutbrudd hos Nortura. Det er nå registrert fire nye smittetilfeller i Gol kommune i Viken. Alle tilfellene er knyttet til matvareprodusenten Nortura, skriver.

Nortura Vedtekter for Nortura S

Innmelding I skjemaet nedenfor fyller du ut alle opplysninger om deg som produsent og om dyret/dyrene du ønsker å få slaktet. Det er også et felt for Når ønsker du å levere dyr til slakt? , der setter du inn ditt ønske Nortura har eggprodusenter i hele landet og rådgiveren vil ha et spesielt ansvar for å bistå eggprodusentene på Innlandet og Vestlandet. Rådgiveren blir en del av Nortura Team Egg. Arbeidssted er Nortura Rudshøgda, alternativt kan en annen Nortura-lokasjon være aktuelt. Er dette noe for deg så søk! ☺️ See Mor Oppdaterte priser for levering av sau og lam til Fatland. Les mer. Vi Pristillegg på økologisk slakt gjeldende fra 18. oktober 2010. Prisprognoser for tidliglam 2020 Les om priserprognoser for tidliglam , og krav om elektronisk merking av dyra. Priser nødslakt Innmelding av nødslakt til Fatland AS avtales direkte med våre.

Husk siste frist for innmelding av småfe i dag om de ønskes slaktet før nyttår! Hopp til. Deler på denne siden. Hjelp for tilgjengelighet. Facebook. E-post eller telefon: Passord: Har du glemt kontoen din? Registrer deg. Se mer av Nortura SA på Facebook. Logg inn. eller. Opprett ny konto. Se mer av Nortura SA på Facebook. Logg inn Fristene for innmelding av slakt før nyttår er som følger Siste frist for innmelding av småfe før nyttår er Tirsdag 26.11.19. Første slakteuke for småfe etter nyttår er uke 3, og siste uke for småfeslakting før jul blir uke 49. Siste frist for innmelding av storfe til uke 50 og 51 er 03.12.1 På grunn av stor etterspørsel etter storfekjøtt har Nortura behov for mer slakt. Vi øker derfor Ekstra avtaletillegget med ytterligere kr 0,50 i ukene 18 til og med uke 21. Ekstra avtaletillegg vil i denne perioden være på kr 1,90 pr. kg. Det betyr at du melde inn dine slakt til Nortura i løpet av denne uken for å oppnå dette tillegget, skriver Nortura på sine medlemssider på. Vesentlige deler av matkjedeinformasjonen kanaliseres gjennom Dyrehelseportalen. Furuseth AS henter tilgjengelig matkjedeinformasjon om din besetning fra Dyrehelseportalen. Innmelding: Frist for innmelding er tirsdag innen kl. 16.00 og innmelding kan foretas rett til innmelding@furuseth.no eller 900 92 135

Klassifisering av slakt Gjennom etableringen av Norges Kjøtt og Fleskesentral (Nortura) (1931/1932) ble klassifiseringen av slakt satt i system her i landet. I 1993 underskrev Kjøttbransjens Landsforbund (KLF) en avtale med Nortura om at deres medlemsslakterier kunne bli med i en felles klassifiseringsordning. Tilnærme Nortura er organisert som et samvirke, og eies av mer enn 18 000 norske bønder. Nortura har over 5 200 medarbeidere på mer enn 30 produksjonssteder over hele landet. I 2017 var omsetningen på 23 milliarder kroner. Bilde: Sune Eriksen. Nortura har til formål å omsette medlemmenes slakt, egg,.

Medlemssenter - Medlemsportal for Nortura S

 1. dre kritiske oppgaver og gir en effektiv kommunikasjon og oppfølging av denne type jobber. Videre gir det oss den nødvendige oversikten for å kunne prioritere og delegere oppgavene. God.
 2. Nortura SA er et samvirke, eid av 18.700 bønder. Vi er 5500 medarbeidere over hele landet, og omsetter for 18,1 milliarder. Vi vil inspirere til alle tiders mat, og har verdiene positiv, pålitelig, målrettet og nyskapende. Nortura Råvare og Medlem er en forretningsenhet i Nortura SA
 3. Her finner du skjemaet Innmelding av slakteplan. Tjenesten krever at du benytter underenhet til juridisk enhet (bedriftsnummer). Underenhet til juridisk enhet får du frem ved å hake av i boksen for Vis også underenhet (bedrift) på siden for valg av virksomhet det skal rapporteres for
 4. Tredobling av slakt hos Fatland under tørkesommeren. I uke 28 til og med uke 32, i juli og begynnelsen av august, slaktet Nortura omkring 22.000 dyr, 4000 flere enn på samme tidspunkt i fjor, opplyser Eskil Pedersen, assisterende kommunikasjonsdirektør i Nortura
 5. Forhandlingsutvalget består av: Kenneth Johansen, Nortura Sarpsborg, Jarle Wilhelmsen, tariffansvarlig NNN, Ken Ove Sletthaug, Nortura Forus, Ann Kristin Kvaløsund, Nortura Tønsberg, Stein Hagala, bransjeansvarlig NNN, foran: Bjørn Johansen, Grilstad AS Avd Brumunddal, og Kjell Sjursen, Fatland Sandefjord A
Elektroniske tjenester - Medlemsportal for Nortura SA

Økologiske slakt som ikke er innmeldt på økologisk avtale ved innmelding, vil bli avregnet til ordinære betingelser. kr 2,- pr kilo, Generelt økologisk tillegg gjelder alle typer DEBIO godkjente storfe som ikke oppnår økologisk kvalitetstillegg, og er uavhengig av klasse og vekt Fristene for innmelding av slakt før nyttår er som følger Siste frist for innmelding av småfe før nyttår er Tirsdag 27.11.18. Første slakteuke for småfe etter nyttår er uke 2. Siste frist for innmelding av storfe til uke 50 og 51 er 04.12.18 Siste frist for innmelding av storfe til uke 52 er 11.12.18 Slakting av gris før jul

Transport og slakt av storfe For at dyrevelferden skal kunne ivaretas på en så god måte som mulig, er det strenge regler for dyretransport og slakting i Norge. Storfe som sendes til slakt skal være friske, identitetsmerket og skikket til transport Vi tilbyr retur av egne slakt etter følgende satser: Slakteomkostninger 400,- pr stk. eks mva. for småfe Puljetillegg og kvalitetstillegg ytes ikke for returslakt. Frakt tilkommer om man ikke henter selv på Malvik. Dokumentasjon ved retur: Retur må meldes fra på innmelding, og om dyrene skal hentes selv eller sendes til foredling Nordfjord Kjøtt Slakt As, Stryn. 873 liker dette · 2 snakker om dette. Side for Nordfjord Kjøtt Slakt AS og har i all hovudsak fokus på våre leverandører som leverer råvarer til oss. Forbrukere:.. Byggearbeidene har allerede startet opp, og skal ferdigstilles allerede i løpet av senhøsten 2014. Det eksisterende anlegget på Hærland ble etablert i 1956 og begynte med slakt av kylling i 1966. Med rundt 420 ansatte per i dag er slakteriet den største arbeidsgiveren i kommunen. LES OGSÅ: Tillitsvalgte om Nortura-planer: - Katastrof Norske verpehøner blir igjen å finne i butikkhyllene når Nortura starter opp igjen med slakt av høner. NRK-serien «FBI redder høna» får æren

Medlemsportal for Nortura SA - Hovedside

 1. Økt innmelding til slakteriene. Nortura er opptatt av at dyr ikke skal slaktes før tiden. Men aktiviteten har i sommer vært høyere enn normalt på Norturas slakterier. Felles mål i landbruket er å undersøke alle andre muligheter før man velger å sende dyr til slakt
 2. Husk siste frist for innmelding av slaktedyr for slakting i år er i dag, tirsdag 10. desember
 3. Ba om tidlig slakt av lam. Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked, avdelingen i Nortura som tar seg av markedsregulering, forteller at de i år ba bøndene om å sende lammene tidlig til slakt. - Vi har bedt om at lammene, som tidligere, skal sendes tidlig til slakt slik at markedet dekkes opp med ferske lam også i starten av sesongen

Nortura Forsid

Nortura ville erstatte de gamle nettløsningene for innmelding av slakt, kjøp og salg av firbente dyr, med en ny nettportal. Informasjon skulle samles i en løsning, med brukervennlighet tilpasset en hektisk hverdag på gården. Nortura er et samvirke, eid av 19 000 privat næringsdrivende fra gårder over hele landet Hvis en ser litt nøyere på dagens tertialrapport fra Nortura, kommer det fram at de selger mindre kjøtt og slakter færre dyr. Det positive er at de har klart å kutte kostnadene. Men det er viktig å være oppmerksom på at en stor del av kostnadskuttet er redusert betaling for kjøtt fra norske bønder. OmsetningKonsernets [ Nortura SA eig og driv Prima Slakt AS Skjeringsdelen, Norpri AS, er eigd av Prima (51 %) og Nortura (49 %) Prima kjøper slakt av Nortura, men konkurrerer med sam­virkeverksemda i sluttmarknaden Prima Slakt AS har framleis eigne leverandørar. Meirprisar for konsept blir betalt av Prima Jæren. Stikkord denne saka: Kjøtproduksjon, Nortura Slakt av slakteri i norddalen? KOMMENTAR Får ny jobb etter 29 år i Nortura-systemet: - Dette er noe jeg har trua på . Flere tusen tonn kjøtt ligger på lager: - Vi bør benytte anledningen til å lære ei lekse. Her vil de bygge nytt slakteri på Otta.

Slakt. Slik slaktes dyrene du spiser. (kutting av de store blodårene som går fra Nina Sundqvist i Nortura. Selskapet er et resultat av fusjonen mellom Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior. Innmelding av uflådd slakt. Viltmottak Strømshugguvegen 28, Øyer Tlf: 971 08 703 Egenerklæring fra jaktlaget. Innmelding av uflådd slakt. Viltmottak Bergeberget, Elverum Tlf: 99 50 81 65 Egenerklæring fra jaktlaget Bergeberget varmvekter 2015. Innmelding av flådd slakt. Kontrollsted for vilt Smedstua, Dal Tlf: 915 123 77 Egenerklæring.

Søk - Medlemsportal for Nortura S

 1. Mindre tilførsel av slakt vil gje stadig større overkapasitet på anlegg, som igjen fører til behov for færre slakteanlegg. Dyr frå Gudbrandsdalen skal no køyrast til Rudshøgda. Bøndene som leverer til innlandsslakteriet uroar seg no over at grisane - i eit område der Nortura har tapa marknadsdelar på storfe og gris dei siste åra - skal sendast til slakteriet i Tønsberg
 2. Husk å korrigere feil på innmelding ved avvik i antall og individnummer. Publisert av Lidvard Schiefloe 17.09.2018 Det er ønskelig at våre produsenter som har endringer på innmeldingen av dyr til slakt gir oss beskjed så tidlig som mulig om endringen
 3. * Innmelding av dyr Nå i 2018 skal alle våre leverandører begynne å bruke individlister ved levering av dyr til slakt. Last ned individliste i excel format HER Eller i PDF format HER * KSL Bransjeavtale mellom slakterier hos Nortura og KLF trer i kraft fra 1.4.18
 4. Returslakt for medlemmer i Nortura. Returslakt er slakt som medlemmene tar momsfritt tilbake til eget forbruk, og gjelder kun egne slakt. Medlemskjøp gjennomføres på samme måte, vi tar imot bestillingen på Medlemssenteret. Innmelding. Antall dyr i retur må oppgis ved innmelding. Dette er viktig for å kunne skille disse ut i.
 5. Retur av slakt og skinn: Vi må vite hvor mange dyr som skal i retur. Vi må også vite hvor skinn og huder som skal i retur. Les mer om retur - retur og leieslakting . Innmelding livdyr All innmelding skjer skriftlig. Bruk epostadressen innmelding@rorosslakt.no Oksekalver skal være innmeldt senest 14 dager etter fødsel
 6. Mer om slakting av fisk. Fiskevelferd . Mottak og tilvirking av fisk og sjømat. Medisiner og oppdrettsfisk. Krav til dokumentasjon og utprøving av metoder og tekniske løsninger ved slakting av fisk. Regelverk og veiledning. Forskrifter. Veiledere. Regelverk under utvikling. Sist endret: 20.02.2020

Elektroniske tjenester - Medlemsportal for Nortura S

109 Nortura Tønsberg, storfe utgår fra 1. februar 2015 Endringer i versjon 16: 1) Bø Gårdsslakteri er ny i Klassifiseringsordningen. Klassifisering. 701P Merking av slakt. 702S Merking Skrottlapp. 703S Merking, festesnor merkested. 801P Pussing av slakt. 901P Veiing av helt slakt. 902S Gris vektgrupper Når du er født og oppvokset på Otta, så er du ottavær for alltid. Som ottavær ble jeg inderlig forbanna da nyheten om nedleggelse av slakteriet kom. Siden den dagen har jeg ikke handla inn et eneste produkt som kunne spores tilbake til Nortura. Det var ei handling i affekt. Men i den tilstanden tenker en ikke helt klart og framtidsretta Nortura satser på lammeringer. Nortura har et konsept som heter lammeringer. Det er et konsept som har blitt brukt i store deler av landet, men foreløpig lite på Vestlandet. Hva er en lammering . En lammering er en gruppe med sauebønder som samarbeider om innmelding og levering av slaktedyr til Nortura Da er det forferdelig dumt av Nortura å rigge seg slik. Vi kan ikke sende dyra lenger til slakt enn ytterst nødvendig, sier han. Manger setter spørsmålstegn ved poenget med å legge ned anlegget, som bønder i Gudbrands­dalen har hatt svært høy lojalitet til

Nortura endrer innmeldingsfristen for slakt - Landbruksnyt

Innmelding av dyr til retur skal gjøres direkte til innmelding@furuseth.no eller på tlf 900 92 135. Du vil få tilsendt merker som må settes inn i øret på dyret før henting av slakt. Rødt for skinn og grønt for kjøtt. NB: Lever et ferdig utfylt skjema for returslakt til sjåføren, slik at dette følger dyret helt frem til slakting Nortura SA er et samvirke, eid av 18.700 bønder. Vi er 5500 medarbeidere over hele landet, og omsetter for 18,1 milliarder. prising av livdyr; innmelding av slakt og annet medlemsretta arbeid; andre oppgaver knyttet til omsettinga; Vi søker en medarbeider som Nortura eies av 18.800 norske bønder og leverer kjøtt til både Gilde og Prior. I tillegg leverer de halalkjøtt til det muslimske markedet i Norge. Denne produksjonen utgjør under 2 prosent av.

Fortsatt stor etterspørsel etter storfekjøtt! Nortura opplever stor etterspørsel etter storfe, det mest lønnsomme for næringa totalt sett er å selge mest mulig av kjøttet som ferskt og å unngå innfrysning til lager. Derfor er det mest lønnsomt for deg som produsent å levere dyr til slakt fra og med uke 32 (mandag 3.august) til og med uke 36 (fredag 4.september) Nortura Førde fra , 100421146S1 - Nortura Førd Gruppen AS ( Prima) skal Nortura overta 100 prosent av aksjene i selskapene Prima Slakt og Jæren Eiendomsinvest. (6) Videre skal Nortura i henhold til rammeavtalen overta 49 prosent av aksjene i NorPri. NorPri er et nystiftet selskap som gjennom en fisjon. 2. i selskapet Prima Kjøtt AS (Prima Kjøtt) vil få . Slakt ut bingane i 2 omgangar, vanlegvis med 2 vekers mellomrom. Innmelding. Innmeldingsfristen er tysdagen i veka før ein ønskjer slakting. Det er viktig at ein melder inn rett tal. Det skal planleggast effektive kjøreplanar for henting av gris, saman med rett tal personar til mottak og slakting, og ikkje minst skjering og sal Nortura står for innmelding og slakt, mens Prima Jæren betaler tillegget og fettkompensasjonen utover veiledende noteringspris og andre tillegg. LES OGSÅ: Charolais toppet alle rekorder. LES OGSÅ: Aukar frå 25 til 76 dyr

Du må være logget inn for å få tilgang til denne tjenesten. Dersom du ikke er registrert vennligst registrer deg i skjemaet nedenfor og du vil få tilsendt informasjon etter søknaden er godkjent av Nortura Utkjøpsordningen av purker har samtidig redusert antall smågris i markedet, noe som gjør at svineprodusenten nå fremover vil få økte oppgjør.Planlagte engrosprisendringer høsten 2020 28. september (uke 40) opp kr 0,50 12. oktober (uke 42) opp kr 0,40 7. desember (uke 50) ned kr 0,40 14. desember (uke 51) ned kr 0,40 Økning i engrospris gjøres på bakgrunn av årets jordbruksoppgjør.

Nortura Angus i stadig vekst – enklere innmelding

innmelding av storfe til slakt. Etter retningslinjer for markedsregulering av kjøtt, kan det årlig legges inntil 2 500 tonn storfekjøtt på reguleringslager. Med bakgrunn i den ekstraordinære situasjonen med stor mangel på grovfôr i landet, søker Nortura om en utvidelse av reguleringslageret på storfekjøtt på 2 500 tonn, som vil gi et ta Innmelding Fyll ut skjemaet nederst på denne siden for innmelding til slakt og livdyrsalg. Vi setter opp hentelister på onsdager og melder inn dyrene til Mattilsynet for godkjenning på torsdager i uken før slaktedato. Innmeldinger som kommer inn etter onsdag morgen kl 9 vil ikke bli med på påfølgende ukes slakting

Hva gjør du med ubrukte øremerker for storfe

Nortura er en av Norges aller største dagligvareleverandører og står bak merkevarene Gilde Tørken førte til unormalt mye slakt. Nortura hadde en omsetning på 24 milliarder kroner i. Vi har i lengre tid ventet på en reguleringsordning som kunne avhjelpe overproduksjonen av gris. 27.11.2018 klokken 10 fikk vi denne meldingen, som vi nå formidler ut til alle våre produsenter. Med våre 4% av markedsandelen på gris vil vi kunne få ca. 160 purker i kvote for Midt-Norge slakteri, dette utgjør ca. 1 smågrisproduksjon og 1 kombinertproduksjon Innmelding av slakt Det vanlege i lammeringar er at ringleiar tek imot innmelding av slakt. Men på grunn av det store medlemstalet i Osterøy lammering har eg gjort avtale med Nortura om at dei tek imot innmelding av slakt frå lammeringsmedlemene slik som tidlegare. For dei som kan, føretrekkjer Nortura web-innmelding Norge rundt med Nortura • Ca. 23 milliarder kroner i årsomsetning • 123 nylanseringer til norske forbrukere • Årsproduksjon på ca 240 000 tonn slakt og 40 000 tonn egg • Industrivirksomhet i 29 kommuner • Ca 5 400 årsverk • Eid av ca. 19 000 bønder organisert i et samvirk Nortura selger ett år gammelt fårekjøtt Høsten er fårikålsesong, og det er også sesong for ferskt lam. Men kun 80 prosent i kjøttdisken er ferskt, og noe av det fryste kjøttet er ett år. Slakt av slakteri i norddalen Et konkurrerende privat slakteri på Otta vil ikke bidra til kreativ nytenking i Nortura for å skape nye muligheter for kjøttprodusentene, skriver Jan P. Hammervold Som ottavær ble jeg inderlig forbanna da nyheten om nedleggelse av slakteriet kom. Siden den dagen har jeg ikke handla inn et eneste.

 • Hva heter en liten gitar.
 • Stonewood braumanufaktur.
 • Hudormer kjerringråd.
 • Instagram link for website.
 • Sikhism högtider.
 • Bø hotell frokost.
 • Trackir 5 games.
 • Chris isaak wife.
 • Hvordan bli førstehjelpsinstruktør.
 • Gluteal region.
 • List of nba playoff winners.
 • Pension linz ebelsberg.
 • Kjeragbolten kart.
 • Veranstaltungen bernburg kurhaus 2018.
 • Valp tannfelling matlyst.
 • Ptosis brille.
 • Havanna karlsruhe bilder.
 • Bamse bil.
 • 4 pics 1 word level 120.
 • Biergarten in augsburg und umgebung.
 • Bimbo direccion.
 • Claudia schiffer 2018.
 • Blokking av sko.
 • Gratinert klippfisk oppskrift.
 • Madonna edvard.
 • Svømmehall eiker.
 • Måleenhet elektrisk energi.
 • Tørket lavendel apotek.
 • Microsoft dynamics partner.
 • Svineinfluensa vaksine me.
 • Delinte winter wd1.
 • Hvor mange spiller joker.
 • Microsoft download office.
 • Be om lønnsøkning.
 • Spania kolonimakt.
 • Gulskogen senter åpningstider desember.
 • Marokko urlaub all inclusive.
 • Irske forfattere nobelpris.
 • Jula dab adapter.
 • Lev landlig nr 1/2015.
 • Drk grußendorf.